​​​Uppdatering med anledning av covid-19​​​

​I samband med att situationen med covid-19 fortsätter att utvecklas globalt har vi introducerat en policy för hemarbete för vårt team. Vi ser det som vårt ansvar att skydda våra kollegor, familjer och övriga samhället, samtidigt som vi bidrar till att platta ut smittspridningskurvan.​

​Observera att på grund av den pågående situationen kommer alla intervjuer att genomföras via videosamtal. Vi känner att det är nödvändigt för att skydda både din och vårt teams säkerhet. Av samma anledning måste vi vara flexibla när det gäller möjliga datum för anställningsstart och onboarding.

​​​Letar du efter det oanade?​
​Vi med.​​​
​​

Vi startade vårt betalningsföretag på ett oanat sätt.

​Vi skapade en unik lösning med målet att optimera betalningar. Idag är vi den betalningsplattform som världens ledande företag väljer.​

​För att bibehålla vår drivkraft behöver vi fler medarbetare som hjälper oss hitta nya sätt att lösa våra unika utmaningar -medarbetare som du.​

We took an unobvious approach to starting a payments company. 

We created a unique solution for the purpose of optimizing payments. Today we’re the payments platform of choice for the world’s leading companies.

To maintain our momentum, we need people to join us in finding new ways of solving our unique challenges - people like you.

​​​Adyens framgångsrecept​​​

​Vårt arbetssätt styrs av de åtta principer som utgör Adyens framgångsrecept.​

​Vi bygger tjänster​​ ​​​​för att gynna alla företag​​ (inte bara ett)​

​Vi gör ​​medvetna val​​ för att bygga ett etiskt företag och skapa hållbar tillväxt hos våra kunder​

​Vi ​​lanserar snabbt​​ och förbättrar ständigt​

​​​Teamwork går före egon ​​– vi jobbar ihop och lyckas alltid tillsammans ​

​​​Vi gömmer oss inte bakom mejl, ​​istället lyfter vi på luren​

​Vi ​​är raka och ärliga​ utan att vara otrevliga​

​Två huvuden är klokare än ett​​ vi bollar alltid våra idéer​

​Vi ​hittar vår egen väg​ och låter inte "förvaltare" bromsa vår utveckling​

”Det finns en enorm laganda. Vi bygger ett företag tillsammans. Det gäller inte enbart det du bidrar med, vi är alla stolta över hur vi vidareutvecklar företaget.”

Starter Program

Adyen NextGen is our starter program for students and graduates who are ready to revolutionize the world of payments. Make an impact from day one by contributing to our smart solutions, while developing your skills.

More info

Perks of the job

Global exchange program
Friday drinks
Delicious healthy lunches
Competitive salary
Equity share package
Pension plan
Yearly trip to HQ in Amsterdam
Paid holidays

Start your unobvious career

105 job openings

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?