Adyen Formula

Adyens arbetssätt styrs av Adyen Formula som är en uppsättning med åtta företagsvärderingar som har förblivit oförändrade sedan våra grundare skapade dem. Formeln knyter oss samman, över länder och avdelningar, och gör att vi kan arbeta som ett globalt team när vi bygger upp Adyens framtid.

Let's break it down:

Vi bygger för att gynna alla kunder (inte bara en)

Vi har byggt upp en omfattande fintech-plattform från grunden, i nära samarbete med våra kunder för att få en djup förståelse för deras behov. Med våra unified commerce-funktioner kan vi hantera betalningar i realtid och ha fullständig kontroll över betalningsflödet.

Vi fattar bra beslut och överväger de långsiktiga fördelarna för våra kunder, Adyen och världen i stort.

Vi har haft en långsiktig vision sedan dag ett och den genomsyrar allt vi gör. Från våra kundrelationer till våra rekryteringsmetoder … Vi tar aldrig några genvägar och tummar inte på vår standard.

Vi lanserar snabbt och itererar

En viktig del av vårt sätt att arbeta är snabbhet. Tekniken utvecklas snabbt, och våra kunders ambitioner utvecklas ännu snabbare. Vi skapar och lanserar snabbt och arbetar alltid med projekt i realtid samtidigt som vi integrerar feedback kontinuerligt.

Att vinna är viktigare än egot; vi arbetar som ett team, över kulturer och tidszoner

Vårt fokus ligger inte på individuella bidrag utan snarare på gruppens kollektiva prestationer. Genom att arbeta tillsammans kan vi åstadkomma mer och erbjuda våra kunder de bästa lösningarna och tjänsterna.

Vi gömmer oss inte bakom e-post, utan lyfter luren

Ett e-postmeddelande är lätt att missförstå – vi föredrar att ringa och prata direkt med varandra. Det ger mindre utrymme för missförstånd och gör att vi kan fatta beslut och agera snabbt.

Vi säger vad vi tycker utan att vara oförskämda

Att ge och ta emot feedback på ett produktivt sätt är avgörande för vår framgång. Denna öppna och ärliga metod leder till effektivare problemlösning, vilket gör att vi kan gå framåt snabbare.

Vi söker upp olika perspektiv för att vässa våra idéer

Vårt företag består av otroligt många olika duktiga personer med olika bakgrunder. Redan från början uppmuntrade våra grundare medarbetarna att föra fram olika åsikter, och det har lett till en samarbetsinriktad och innovativ arbetsmiljö.

Vi skapar vår egen väg för att växa mot vår fulla potential

Vi går våra egna vägar, ofta på okonventionella sätt, och är öppna för nya idéer. Vår optimistiska och samarbetsvilliga inställning driver oss framåt.