Adyen Formula

Adyens arbetssätt styrs av Adyen Formula som är en uppsättning med åtta företagsvärderingar som har förblivit oförändrade sedan våra grundare skapade dem. Formeln knyter oss samman, över länder och avdelningar, och gör att vi kan arbeta som ett globalt team när vi bygger upp Adyens framtid.

Let's break it down:

Vi bygger för att gynna alla kunder (inte bara en)

Vi har utvecklat vår fintech-plattform internt från grunden för att gynna ett brett kundsegment. Vi bygger inte engångslösningar och skapar inga tillfälliga snabblösningar.

Vi fattar bra beslut och överväger de långsiktiga fördelarna för våra kunder, Adyen och världen i stort.

Vi jobbar på lång sikt. Vi fokuserar på långsiktig framgång, inte bara för våra kunder och oss själva utan också för världen omkring oss.

Vi lanserar snabbt och itererar

En viktig del av vårt sätt att arbeta är snabbhet. Vi har en kultur av kontinuerligt lärande som gör att vi kan hålla tempot uppe utan att kompromissa kring kvaliteten.

Att vinna är viktigare än egot; vi arbetar som ett team, över kulturer och tidszoner

Vi arbetar som ett team, oavsett tid och plats. Det handlar inte om vem som gjorde vad, utan vad vi gjorde tillsammans.

Vi gömmer oss inte bakom e-post, utan lyfter luren

Vi pratar med varandra. Och vid tveksamhet väljer vi direkt kommunikation. Vi ägnar mindre tid åt att tolka nyanser och tonfall och mer tid åt att göra meningsfulla saker tillsammans.

Vi säger vad vi tycker utan att vara oförskämda

Vi säger det som behöver sägas – ärligt och respektfullt. Direkt kommunikation hjälper oss att hålla tempot uppe och bjuder in allas idéer och perspektiv, så att vi kan arbeta bättre som ett team.

Vi söker upp olika perspektiv för att vässa våra idéer

Att inhämta olika åsikter hjälper oss att se problem och lösningar från synvinklar som vi kanske inte hade tänkt på. Vi omger oss med olika perspektiv som utmanar oss och vi ber aktivt om konstruktiv feedback för att lyssna och lära av varandra.

Vi skapar vår egen väg för att växa mot vår fulla potential

De problem som vi löser för våra kunder är ofta branschunika. Vi har ingen utstakad väg att följa, så det är vårt jobb att skapa den. Det ger oss frihet att tänka kreativt, ta ansvar för vår egen utveckling och skapa bestående effekter.