Adyen-formelen

Adyens arbeidsmetode styres av Adyen-formelen: åtte selskapsverdier som har forblitt uforandret siden grunnleggerne skrev dem. Denne formelen forener oss på tvers av land og avdelinger, slik at vi kan fungere som et globalt team når vi bygger for Adyens fremtid.

Ta en titt på formelen vår:

Vi bygger til fordel for alle kunder (ikke bare én)

Vi har utviklet vår egen finansteknologiplattform fra grunnen av for at så mange som mulig av kundene våre skal få nytte av den. Vi utvikler ikke løsninger for engangsbruk eller midlertidig løsninger.

Vi tar gode valg for å bygge en etisk virksomhet og drive bærekraftig vekst for våre kunder

Vi tenker langsiktig. Vi fokuserer på en suksessrik fremtid, ikke bare for kundene og oss selv, men for verden rundt oss.

Vi starter raskt og gjentar

En vesentlig del av måten vi jobber på, er høyt tempo. Vi har en kultur for kontinuerlig læring som gjør at vi kan opprettholde tempoet uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Det å vinne er viktigere enn ego – vi jobber som et team – på tvers av kulturer og tidssoner

Vi jobber som ett team, uansett tid og sted. Det dreier seg ikke om hvem som gjorde det, men hva vi gjorde sammen.

Vi gjemmer oss ikke bak e-post, i stedet tar vi telefonen

Vi snakker med hverandre. Og når vi er i tvil, velger vi direkte kommunikasjon. Vi bruker mindre tid på å tyde nyanser og tone og mer tid på meningsfylt arbeid sammen.

Vi sier det som det er, uten å være frekke

Vi sier det som trengs å sies – ærlig og med respekt. Direkte kommunikasjon bidrar til å holde tempoet oppe og åpner opp for alle tanker, ideer og synspunkter, slik at vi fungerer bedre som et team.

Vi inkluderer forskjellige mennesker for å skjerpe ideene våre

Ved å søke forskjellige meninger kan vi se problemer og løsninger fra vinkler vi ellers ikke ville ha tenkt på. Vi omgir oss med varierte synspunkter som utfordrer oss, og vi ber aktivt om konstruktive tilbakemeldinger for å lytte og lære av hverandre.

Vi skaper vår egen vei og vil ikke bli bremset av «forvaltere»

Mange av problemene vi løser for kundene, er nye for bransjen. Vi har ingen utstaket vei å følge, så det er vår jobb å stake den. Det gir oss friheten til å tenke kreativt, eie utviklingen vår og skape varige resultater.