Adyen-formelen

Adyens arbeidsmetode styres av Adyen-formelen: åtte selskapsverdier som har forblitt uforandret siden grunnleggerne skrev dem. Denne formelen forener oss på tvers av land og avdelinger, slik at vi kan fungere som et globalt team når vi bygger for Adyens fremtid.

Ta en titt på formelen vår:

Vi bygger til fordel for alle kunder (ikke bare én)

Vi har bygget en omfattende finansiell teknologiplattform fra bunnen av, i tett samarbeid med klientene våre for å få en grundig forståelse av behovene deres. Med våre enhetlige handelsfunksjoner behandler vi betalinger i sanntid og har full kontroll over betalingsflyter.

Vi tar gode valg for å bygge en etisk virksomhet og drive bærekraftig vekst for våre kunder

Vi har hatt en langsiktig visjon fra første dag, og den ligger bak alt vi gjør. Vi tar aldri snarveier eller gir avkall på våre prinsipper, enten det gjelder kundeforhold eller ansettelsespraksis.

Vi starter raskt og gjentar

En vesentlig side av måten vi jobber på, er høyt tempo. Teknologien utvikler seg raskt, og kundenes ambisjoner enda raskere. Vi skaper og lanserer raskt, jobber alltid på prosjekter som brukes i sanntid, mens vi integrerer kontinuerlige tilbakemeldinger.

Det å vinne er viktigere enn ego – vi jobber som et team – på tvers av kulturer og tidssoner

Vi fokuserer ikke på individuell innsats, men heller på teamets kollektive prestasjoner. Ved å samarbeide kan vi oppnå mer og tilby kundene de beste løsningene og tjenestene.

Vi gjemmer oss ikke bak e-post, i stedet tar vi telefonen

E-poster blir lett feiltolket – vi foretrekker å ringe og snakke direkte med hverandre. Det gir lite rom for misforståelser og gjør at vi kan ta beslutninger og komme oss raskt videre.

Vi sier det som det er, uten å være frekke

Å gi og få produktive tilbakemeldinger er avgjørende for vår suksess. Denne åpne og ærlige tilnærmingen fører til mer effektiv problemløsing, slik at vi kan gjøre raskere fremskritt.

Vi inkluderer forskjellige mennesker for å skjerpe ideene våre

Selskapet består av talentfulle folk med utrolig mangesidig kompetanse og fra forskjellige bakgrunner. Allerede fra starten av oppmuntret grunnleggerne de ansatte til å legge frem forskjellige synspunkter, og dette fører til bedre avgjørelser hver gang.

Vi skaper vår egen vei og vil ikke bli bremset av «forvaltere»

Vi baner våre egne veier, ofte via ukonvensjonelle ruter, og er åpne for nye ideer. Vår optimistiske og samarbeidsvillige innstilling driver oss fremover.