Adyen-formlen

Hos Adyen er vores måde at arbejde på styret af Adyen Formula – otte værdier, som altid har været en del af virksomheden, siden vores grundlæggere skabte dem. Denne formel forbinder os på tværs af lande og afdelinger, så vi kan fungerer som et globalt team, mens vi opbygger Adyens fremtid.

Let's break it down:

Vi bygger til fordel for alle kunder (ikke kun én)

Vi har udviklet vores finansielle teknologiplatform in-house fra bunden til gavn for et bredt kundesegment. Vi bygger ikke engangsløsninger eller laver midlertidige quick fixes.

Vi træffer gode valg for at opbygge en etisk virksomhed og skabe bæredygtig vækst for vores kunder

Vi tænker langsigtet. Vi fokuserer på succes på den lange bane, ikke kun for vores kunder og os selv, men også for verden omkring os.

Vi lancerer hurtigt og konsekvent

En vigtig del af den måde, vi arbejder på, er hastighed. Vi har en kultur for kontinuerlig læring, der giver os mulighed for at opretholde momentum uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Det er vigtigere at vinde sammen end alene: Vi arbejder sammen som et team – på tværs af kulturer og tidszoner

Vi arbejder som ét team, uanset tid og sted. Det handler ikke om, hvem der gjorde det, men hvad vi opnåede sammen.

Vi gemmer os ikke bag e-mails, men tager telefonen

Vi taler med hinanden. Når vi er i tvivl, vælger vi direkte kommunikation. Vi bruger mindre tid på at afkode nuancer og tone og mere tid på at udføre meningsfuldt arbejde sammen.

Vi er ærlige og går direkte til sagen – uden at gå over stregen

Vi siger det, der skal siges – ærligt og respektfuldt. Direkte kommunikation hjælper os med at holde tempoet og indbyder til at inddrage alles ideer og perspektiver, så vi kan arbejde bedre sammen som et team.

Vi inkludere forskellige mennesker, så vores idéer bliver skarpere

Når vi søger forskellige meninger, hjælper det os med at se problemer og løsninger fra vinkler, vi måske ikke havde overvejet. Vi omgiver os med forskellige perspektiver, der udfordrer os, og beder aktivt om konstruktiv feedback for at lytte til og lære af hinanden.

Vi går vores egen vej, så vi undgår at blive bremset af "mellemled"

De problemer, vi løser for vores kunder, er ofte nye for branchen. Vi har ingen udstukket retning, så det er vores job at skabe den. Det giver os frihed til at tænke kreativt, tage ansvar for vores udvikling og gøre en varig forskel.